Marijn Nijssen MSc.

Senior onderzoeker

Marijn Nijssen werkt sinds zijn afstuderen in 1996 als senior ecoloog / projectleider bij Stichting Bargerveen. Hij is actief in droge en amfibische ecosystemen, zoals kustduinen, stuifzanden, bossen en overstromingsvlaktes bij rivieren. Hij onderzoekt de effecten van verhoogde stikstofdepositie en de effecten van maatregelen als begrazing, het reactiveren van verstuiving in duinen en het herstel van overstromingsvlaktes langs rivieren. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met onderzoek aan de grauwe klauwier en andere vogelsoorten als nachtzwaluw, tapuit en zwarte specht. Marijn is lid van de OBN deskundigenteams Duin- en kustlandschap  en Rivierenlandschap.