Stikstof verandert voedselkwaliteit van planten (2022)

Verhoogde depositie van stikstof heeft naast verruiging en het verdwijnen van plantensoorten ook onzichtbare effecten op de voedselkwaliteit voor dieren. Meer stikstof leidt vrijwel altijd tot een toename van stikstof in de planten, maar ook tot een afname van andere nutriënten. Bovendien veranderen de chemische verbindingen waarin stikstof wordt vastgelegd én de hoeveelheid en het type antivraatstoffen in plantenweefsel. Kennis uit de voedingsecologie geeft inzicht in de gevoeligheid van dieren voor deze veranderingen.