Werken bij Stichting Bargerveen

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures

Werkstudenten

Stichting Bargerveen heeft regelmatig extra personeel nodig voor uiteenlopende werkzaamheden, zoals het determineren van fauna, het verzorgen van insectenkweek en kasproeven. Wij willen studenten die een opleiding biologie, toegepaste ecologie of bos & natuurbeheer volgen de mogelijkheid bieden om in het werkveld ervaring op te doen. Het gaat om betaald werk, niet om vrijwilligerswerk.

Studenten die 1-4 maanden tijd hebben om te werken kunnen zich via dit formulier bij Stichting Bargerveen aanmelden als werkstudent. We zetten je dan op een lijst. Meer informatie staat op het formulier.

Work students

Bargerveen Foundation regularly needs extra manpower for various activities, such as identifying fauna, insect breeding programs and greenhouse experiments. We want to offer students in biology, applied ecology or forest & nature management the opportunity to gain experience in the field. This is paid work, not volunteer work.

Students who have 1-4 months to work can register as a working student at the Bargerveen Foundation using this form. We will then put you on a list. More information is on the form.

Stages

Kennis delen en het opleiden van nieuwe ecologen en beheerders vinden we belangrijk bij Stichting Bargerveen. Ben je geïnteresseerd om een stage te lopen bij Stichting Bargerveen voor MBO, HBO of universitaire opleiding? Neem dan contact op Gert-Jan van Duinen. Bij ‘Expertise’ kan je kijken welke onderwerpen je aanspreken. Hoewel we vrijwel altijd meerdere studenten kunnen begeleiden, zijn de beschikbare plekken regelmatig al bezet. Meld je dus tijdig aan, met een goede onderbouwing.

Op dit moment is Team exoten op zoek naar twee studenten (HBO of WO) voor de volgende twee onderzoekstages:

  1. Biologische bestrijding watercrassula: Onderzoek naar biologische bestrijding van de invasieve exoot watercrassula in Natuurgebied de Dintelse Gorzen. Komende zomer willen wij in dit natuurgebied een veldproef inzetten waarbij wij gaan kijken of twee inheemse soorten (gammauil en poelslak) kunnen helpen bij het terugdringen van de biomassa van watercrassula. Eerdere kasexperimenten naar dit onderwerp waren veelbelovend en nu is het tijd om dit experiment ook in het veld te testen. De stage begint in mei of juni (2024) en loopt minstens tot september (langer is mogelijk). Voor deze stage moet je in bezit zijn van een Rijbewijs. Interesse? neem contact op met Laura van Veenhuisen MSc.
  2. Weerbaarheid van macrofyten tegen Amerikaanse rivierkreeften. In natuurgebieden waar rivierkreeften in lage dichtheden voorkomen èn macrofyten nog in goede conditie zijn doen we een veldstudie naar de weerbaarheid van macrofyten tegen rivierkreeften. Dit veldexperiment combineren we met een mesocosmosproef op het kassencomplex van de Radboud Universiteit Nijmegen, waarin we verschillende combinaties macrofyten testen op de effecten van rivierkreeften. Je kunt meteen met je stage beginnen, doorlooptijd tot en met oktober 2024. Enthousiast? Neem contact op met Dr. Marielle van Riel

Je hebt bij deze stages veel vrijheid om mee te denken aan de proefopzet, je kan grotendeels je eigen tijd invullen en je krijgt de mogelijkheid om ook mee te lopen met andere onderzoeken van Team exoten.