Toekomst zwarte specht hangt af van dood naaldhout met boktorlarven (2020)

van den Burg, A., van Kleunen, A., van Manen, W. & Nijssen, M.

De instandhoudingsdoelstelling voor de zwarte specht wordt in de vijf relevante Natura 2000-gebieden niet gehaald. Om erachter te komen wat de knelpunten zijn voor de populatie, zijn in Drenthe
en Noord-Brabant, en eerder ook al op de Veluwe, onderzoeken uitgevoerd om meer over de leefwijze en ecologie van de zwarte specht te weten te komen. De gegevens wijzen er op dat dood naaldhout met boktorlarven cruciaal is voor deze soort, met daarnaast een voldoende aanbod van mieren. Hier kan met bosbeheer op worden gestuurd, maar in het streven naar meer natuurlijke loofbossen heeft de zwarte specht in Nederland waarschijnlijk het nakijken De instandhoudingsdoelstelling voor de
zwarte specht wordt in de vijf relevante Natura 2000-gebieden niet gehaald. Om erachter te komen wat de knelpunten zijn voor de populatie, zijn in Drenthe en Noord-Brabant, en eerder ook al op de Veluwe, onderzoeken uitgevoerd om meer over de leefwijze en ecologie van de zwarte specht te weten te komen.