Leefgebied voor de zwarte specht (2020)

Nijssen, M., van den Burg, A., van Kleunen, A., van Maanen, W.

Omdat de Zwarte specht al langere tijd achteruit gaat en Natura 2000-doelen voor de soort in gevaar komen, is in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland en Stichting BiosFeer de leefwijze en ecologie van de soort onderzocht in Drenthe, Noord-Brabant en op de Veluwe. In deze brochure wordt de ecologie van de Zwarte specht besproken en zijn de belangrijkste bevindingen en adviezen voor beheer samengevat.