Leefgebied voor de zwarte specht

Omdat de Zwarte specht al langer tijd achteruit gaat en Natura 200-doelen voor de soort in gevaar komen, is in samenwerking met Sovon en Stichting BiosFeer de leefwijze en ecologie van de zwarte specht onderzocht in Drenthe, Noord-Brabant en op de Veluwe. In deze brochure wordt de ecologie van de Zwarte specht besproken en zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat.