Verspreiding, trends en ecologie van de nauwe korfslak in Zeeland (2023)

H. van Kleef, A. Boesveld, A. Gmelig Meyling, K. van Bochove, J. Vogels & M. Nijssen. 2023

Met uitzondering van gebieden in Duitsland, is de nauwe korfslak in de overige Europese landen waarschijnlijk beduidend zeldzamer dan in Nederland. Nederland heeft daarom een grote verantwoordelijkheid voor de nauwe korfslak. Vooral de Nederlandse duingebieden vormen een belangrijk leefgebied in Europa en de jonge en overwegend kalkrijke duingebieden van Zeeland (Van
Haperen 2009) herbergen veel en grote populaties (Gmelig Meyling & De Bruyne 2006). Alleen bescherming is echter niet voldoende. Het inpassen van het behoud van de internationaal beschermde nauwe korfslak in het duinbeheer is een grote uitdaging voor de provincies en terreinbeheerders die hiervoor aan de lat staan. Maatwerk is nodig in het beheer en vraagt om een goede kennis van het voorkomen, trends en habitateisen van de soort.