Dertig jaar begrazing in de duinen (2010)

Nijssen, M. & Wouters, B.

Begrazing wordt op grote schaal ingezet in kustduinen om verruiging met hoge grassen en struiken terug te dringen. Over de effecten van begrazing is de afgelopen decennia veel geschreven en gediscussieerd. In dit artikel wordt een tussenbalans opgemaakt van bijna drie decennia begrazing in de duinen.