Zwarte specht

Dryocopus martius

De Zwarte specht is een van de meest karakteristieke vogelsoorten van droge bossen op de zandgronden. De soort koloniseerde Nederland pas begin 20e eeuw en kon zich hier uitbreiden door de aanplant van naaldhout op woeste gronden en het ouder worden van deze bossen. De laatste twee decennia is er verspreid over Nederland sprake van een afname van de aantallen, waardoor Natura 2000-doelen niet worden gehaald. In samenwerking met Sovon en Stichting BiosFeer zijn leefwijze en ecologie van de zwarte specht onderzocht in Drenthe, Noord-Brabant en op de Veluwe.

Uit dit onderzoek blijkt dat de Zwarte specht vooral leeft van keverlarven en mieren die in dood en afstervend naaldhout leven. De soort verzamelt dit in een gebied tot ruim anderhalve kilometer van het nest. Het verwijderen van naaldhout voor productiehout of om het bos klimaatrobuuster te maken door ‘verloving’ (het omzetten van naaldbos naar loofbos of gemengd bos) werken negatief door op de Zwarte specht.