Behoud oud hout bevordert biodiversiteit Kroondomein Het Loo

Op Kroondomein Het Loo leidt het staken van houtoogst op daarvoor kansrijke locaties tot een grotere diversiteit in de structuur van de boom- en struiklaag en tot een groter volume van afstervend en dood hout. Dat werkt door in de diversiteit en dichtheid van mieren en bijzondere doodhoutkevers. Tegelijkertijd blijkt uit
dit onderzoek dat ook op relatief rijke boslocaties sprake is
van tekorten aan voedingsstoffen, ophoping van stikstof en een sterk zure bosbodem.