Naar duurzame populaties van Grauwe Klauwier en Paapje in het Bargerveen (2017)

Geertsma, M. & Nijssen, M.

Grauwe Klauwier en Paapje als Natura 2000 doelen in het Bargerveen
Het beheer van hoogveenreservaat het Bargerveen is gericht op herstel van een hoogveenlandschap met karakteristieke soorten voor zowel de hoogveenkern als voor de overgangen naar het omliggende landschap. Het is als Natura 2000-gebied aangewezen op basis van de Habitat- en Vogelrichtlijn, waarbij kernopgaven zijn gedefinieerd.