After-LIFE Conservation Plan Loonse en Drunense Duinen (2014)

Nijssen, M.

Dit After-LIFE Conservation Plan (ALCP) beschrijft de uitgevoerde acties in het LIFE-project ‘Sand dynamics in inland dunes – Revival of dynamics by activation of sanddrift in inland Dunes’ (LIFE07NAT/ NL/000571) en de planning om de resultaten van deze acties te continueren in de jaren na afronding van het LIFE-project. Het plan beschrijft hoe in het gebied de Natura2000 habitats en soorten op de langere termijn gegarandeerd kunnen worden en welke bijdrage het gebied daarmee levert aan het Natura2000 netwerk. In het rapport worden details opgenomen welke acties uitgevoerd moeten worden, door wie en welke financiële bronnen zullen worden benut, uiteraard op basis van de huidige kennis.