Het doel van Stichting Bargerveen is om nieuwe ecologische kennis te ontwikkelen en deze te vertalen naar de praktijk van beheer en beleid. Onze adviezen zijn daarom Evidence Based en op maat, en bovendien altijd systeemgericht. Om vast te stellen of de maatregelen de gewenste resultaten opleveren is monitoring noodzakelijk, te beginnen met het goed vastleggen van de uitgangssituatie. Deze monitoringsgegevens stellen ons in staat om de advisering waar nodig aan te scherpen en maatregelen verder te optimaliseren.