Systeemgericht werken

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid: evidence based én op maat.

Ons werkveld

Het werkveld van Stichting Bargerveen is breed. We werken in vrijwel alle Nederlandse landschappen en onderzoeken zowel de ecologie van bedreigde soorten als van invasieve exoten die een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit. Op onze site zie je in een paar klikken wie er aan welke thema’s, soorten en landschappen werken en welke publicaties er over zijn verschenen

Volg ons…

Wil je op de hoogte blijven van onze werkzaamheden en van nieuw ontwikkelde kennis voor natuurbeheer en -herstel? Volg Stichting Bargerveen op Linkedin, Twitter of Facebook, of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief van Stichting Bargerveen.

Voor specifieke vragen kan je altijd contact met ons opnemen.