Remco Versluijs

Sr. onderzoeker - Landschapsecologie

Remco Versluijs werkt sinds 2009 bij Stichting Bargerveen en is werkzaam als landschapsecoloog/projectleider. Hij onderzoekt via landschapsecologische systeemanalyses (LESA) hoe natuurgebieden hydro-ecologisch functioneren. Deze kennis vertaalt hij naar een systeemgerichte herstelstrategie met bijpassende herstel- en inrichtingsmaatregelen.

Remco is gespecialiseerd in herstel van veenvormende ecosystemen, zoals doorstroomvenen, heideveentjes en hoogvenen. In een PhD-onderzoek verdiept hij zich in de mogelijkheden voor herstel van zelfregulerende doorstroomvenen. Deze grondwater-gevoede venen vormen een belangrijke klimaatbuffer door waterberging en een sterk vertraagde afvoer van het opgeslagen water. Tegelijkertijd vormen deze systemen een optimale groeiplaats voor zeldzame plantensoorten en vormen ze een duurzame leefomgeving voor kenmerkende diersoorten. Remco is lid van het OBN deskundigenteam Nat zandlandschap.