Dr. Marielle van Riel

Sr. onderzoeker - Invasieve Exoten

Mariëlle van Riel werkt als ecoloog bij Stichting Bargerveen. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring als aquatisch ecoloog in zoet-, zout- en brakwatersystemen. Ze onderzoekt graag hoe het ecologisch functioneren in door mensen aangepaste systemen is veranderd en hoe de ecologie van deze systemen versterkt kan worden richting een meer natuurlijk functioneren. De inzet van natuurlijke processen en dynamiek is hierbij van belang.