In bossen en natuurterreinen komen verschillende uitheemse planten- en diersoorten voor. Een deel daarvan gedraagt zich invasief en verspreidt zich ten koste van lokale inheemse soorten. Deze invasieve exoten kunnen een serieuze bedreiging vormen voor de biodiversiteit. In sommige gevallen zijn invasieve exoten goed te bestrijden, vooral wanneer het om een kleine geïsoleerde besmetting gaat. Wanneer volledige eliminatie van een besmetting niet mogelijk is kan een ‘systeemgerichte aanpak’ de invasieve soort effectief en efficiënt beheersbaar maken. Hierbij wordt de veerkracht en diversiteit van het hele ecosysteem versterkt, waardoor inheemse soorten een concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van de invasieve uitheemse soorten.

Stichting Bargerveen loopt voorop om samen met partners als het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E), Bosgroep Zuid-Nederland en Soontiëns Ecology de noodzakelijke kennis te ontwikkelen voor systeemgerichte aanpak van invasieve exoten. Een voorbeeld van een van onze samenwerkingsprojecten is het Europese LIFE Resilias project, waar we kijken naar bestrijding van Aziatische duizendknopen in beekdalen en graslanden, Amerikaanse vogelkers in bossen en watercrassula en zonnebaars in natte natuurterreinen.