Paludicultuur

Paludicultuur is een duurzame vorm van landbouw op natte veenbodems. Veel veenbodems worden op dit moment ontwaterd voor de reguliere landbouw, wat leidt tot bodemdaling, uitstoot van CO2, afname van waterkwaliteit en –berging in de bodem en kans op uitdroging van natte natuurgebieden. Deze problemen kunnen opgelost worden door het grondwaterpeil te verhogen en de veenbodem weer onder water te zetten.

Op vernatte veengrond is gangbare landbouw met grote machines niet mogelijk, maar met paludicultuur kan het grondwaterpeil omhoog terwijl de grond toch productief blijft. Mogelijke gewassen zijn lisdodde, riet en veenmossen die worden verwerkt tot o.a. bouwmaterialen, papier en potgrond. Paludicultuur is een ideale invulling voor hydrologische buffergebieden tussen landbouwgebied en natte natuur. Verder kan paludicultuur worden toegepast als tijdelijk overgangsbeheer om de bodem uit te mijnen.

Stichting Bargerveen onderzoekt waar en hoe paludicultuur in het landschap past: op welke plekken en onder welke (abiotische) omstandigheden is het kansrijk? Kan het permanent worden toegepast of als tijdelijk overgangsbeheer? Welke bijdrage levert paludicultuur aan biodiversiteit in combinatie met natuurgebieden in de omgeving? Daarnaast onderzoeken wij het opstarten van nieuwe productketens voor de gewassen.