Perspectieven voor natte landbouw in het Internationale Natuurpark Veenland (2018)

Binnen het Natuurpark kan natte landbouw of paludicultuur in de toekomst een interessante gebruiksvorm zijn voor onder meer bufferzones en toekomstige regenwaterretentiebekkens, die in het kader van hoogveenherstel en verbetering van de waterhuishouding worden ingericht.