Venherstelprogramma Veluwse vennen (2017)

van Kleef, H., van Dam, H., Bouwman, J. & van der Loop J.

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof zijn voor 131 vennen in het Natura 2000-gebied de Veluwe diverse herstelmaatregelen voorgeschreven om achteruitgang van de kwaliteit veilig te stellen .