Een verkenning van habitat en biologie van Paapjes in Noordoost-Nederland 2020- 2021 (2022)

Oosten van, H. et al. 2022

Het aantal broedende Paapjes neemt al decennia af in Nederland. Dit komt deels door bekende oorzaken zoals intensivering van de landbouw, maar deels ook door onbekende oorzaken. In dit rapport beschrijven we de habitatkenmerken van gebieden waar nog wel, en niet of nauwelijks meer Paapjes broeden. In vier gebieden komen Paapjes (tot zeer recent) nog voor: Fochteloërveen (hoogveen), Wapserveld (natte heide), Vledder Aa (beekdalgrasland) en de Slokkert (onderdeel van de Tempelstukken, beekdalgrasland), in twee gebieden komt het Paapje niet tot nauwelijks voor: Bargerveen (hoogveen) en De Wieden (extensief agrarisch gras- land).