Ir. Juliette van der Schoor

Assistent

Juliette werkt als veld- en labmedewerker bij Stichting Bargerveen. Ze is geïnteresseerd in fauna-onderzoek in bos en natuurterreinen voor herstel en behoud van biodiversiteit.