Stikstof & verzuring

Vermesting en verzuring door sterk verhoogde depositie van stikstof is één van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van veel planten- en diersoorten in natuurgebieden. In veel gebieden is de toevoer van stikstof uit landbouw, verkeer en industrie hoger dan de kritische depositiewaarde. Dit betekent dat het systeem zodanig door stikstof wordt beïnvloed dat er…