Brede geelgerande waterroofkever

Dytiscus latissimus

De indrukwekkende Brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus) is de op-één-na-grootste waterroofkever ter wereld, en een van de weinige keversoorten van de Europese Habitatrichtlijn. Stichting Bargerveen en Onderzoekcentrum B-WARE voeren in opdracht van de provincie Drenthe onderzoek uit naar verspreiding en ecologie van deze mythische soort.