Praktisch handelingskader transport enverwerking van invasieve exoten (2022)

Van Kleef H., J.M.M. van der Loop, M. van de Loo, S. Hunin. 2022.

Invasieve exoten komen op veel plekken voor in Nederland en steeds frequenter komen partijen in het buitengebied in contact met deze schadelijke soorten. Indien het risico bestaat dat werkzaamheden in het buitengebied, zoals ruimtelijke ontwikkeling of het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud, leiden tot verspreiding van deze plant- en diersoorten dan is dit in strijd met de doelstelling van de Exotenverordening, ook als dit onbedoeld gebeurt. Het is dus van belang rekening te houden met aanwezige invasieve exoten. Dit handelingskader helpt u stapsgewijs bij het plannen van deze werkzaamheden zodat de kans op verdere verspreiding van invasieve exoten, en daarmee bijbehorende
negatieve effecten op biodiversiteit, minimaal zijn. Regels voortkomend vanuit de huidige (natuur)wetgeving zijn in het handelingskader geïmplementeerd.