Praktisch handelingskader transport en verwerking van invasieve exoten (2022)

Invasieve exoten komen op veel plekken voor in Nederland en steeds frequenter komen terreineigenaren, beheerders en gemeenten in het buitengebied in contact met deze schadelijke soorten. Wanneer het risico bestaat dat werkzaamheden in het buitengebied – zoals ruimtelijke ontwikkeling of het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud – leiden tot verspreiding van deze plant- en diersoorten dan is dit in strijd met de doelstelling van de Exotenverordening. Ook als dit onbedoeld gebeurt. Dit handelingskader helpt stapsgewijs bij het plannen van werkzaamheden zodat de kans op verdere verspreiding van invasieve exoten en daarmee bijbehorende negatieve effecten op biodiversiteit, minimaal zijn.