Populatieonderzoek brede geelgerandewaterroofkever 2022 (2023)

van Kleef H., G. van Dijk, J. Brouwer. 2023.

Inmiddels is er meer dan 15 jaar verstreken sinds de herontdekking van de brede geelgerande waterroofkever in Nederland (in 2005). De soort is inmiddels aangewezen als instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000 gebied Holtingerveld. Daar hoort bij dat er van tijd tot tijd gekeken wordt hoe het de soort vergaat en of er maatregelen nodig zijn om de gunstige staat van de populatie veilig te stellen. Het doel van dit onderzoek is om de populatie van de brede geelgerande waterroofkever in te schatten voor de vennen in het Holteringerveld.