Onzichtbare duinnatuur Minuscuul slakje is grote uitdaging (2023)

Van Kleef H., A. G. Meyling & A. Boesveld. 2023.

In ons mooie duinlandschap leeft een bijzondere huisjesslak:
de nauwe korfslak. Het is een karakteristieke soort van
kalkrijke, ongestoorde duingebieden. Daarom moet de slak en
zijn leefgebied volgens Europese natuurbeschermingswetten
(Habitatrichtlijn) worden beschermd. Dat valt nog niet mee.