Onderwaterdrainage in veenweidegebieden (2019)

Grootjans, A., de Hullu, E. & Sevink, J.

In de klimaatdebatten van het afgelopen voorjaar kwam de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik met een vrij spectaculaire oplossing voor het probleem van zakkende veenweidegebieden. Door een slimmere manier van draineren zouden de CO2-emissies minstens gehalveerd worden en zouden de boeren gewoon door kunnen gaan met de veehouderij. Te mooi om waar te zijn?