Maatregelen voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland (2016)

de Hoop, L., van der Loop, J.M.M., van Kleef, H.H., de Hullu, E. & Leuven, R.S.E.W.

Het voorliggende onderzoeksrapport bevat een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke informatie over maatregelen voor het elimineren en beheersen van 17 invasieve exoten van de Unielijst. Het rapport geeft handvatten voor het selecteren van kansrijke maatregelen bij het opstellen van een beheerplan in Nederland. Hiervoor is wetenschappelijke informatie verzameld en beschreven
over internationale ervaringen met het elimineren en beheersen van populaties. Aanvullend is de toepasbaarheid geanalyseerd van de gerapporteerde eliminatie- en beheersmaatregelen voor de aanpak
van de 17 invasieve exoten in Nederland.