Herstel van de leembossen in Wijboschbroek. (2022)

Franssen M.L., A.J.M Jansen & R.F. van der Burg. 2022.

Het Wijboschbroek is een natte natuurparel van ruim 500 hectare ten noordoosten van Schijndel. Het bos is onderdeel van de Brabantse leembossen en heeft een paar stukken met goed ontwikkeld Vogelkers-Essenbos met zeldzame plantensoorten zoals Knikkend nagelkruid en Eenbes. Echter liggen de goed ontwikkelde delen als “relicten” in het verder ernstig aangetaste gebied. In deze landschapsecologische systeemanalyse is het systeemfunctioneren van het Wijboschbroek onderzocht en is er een herstelstrategie opgesteld voor het gebied.