Effecten van herstelmaatregelen op vastlegging en emissie van broeikasgassen in de Deurnsche Peel en Mariapeel (2015)

van Duinen, G., Fritz, C. & Couwenberg, J.

De uitvoering van vernattingsmaatregelen in de Deurnsche Peel en Mariapeel in het kader van een LIFE+-project zorgen voor 20 tot 40% reductie van de uitstoot van broeikasgassen, vergelijkbaar met de uitstoot van circa 1.000 huishoudens. Deze inschatting is gemaakt met behulp van de GEST-benadering op basis van bestaande vegetatiekarteringen en het herstelplan.