De emmermug Metriocnemuscarmencitabertarum in Nederland: van zomerproof tot winterhard (Diptera: Chironomidae) (2022)

Kuper, J., 2022

Sinds de eerste waarneming in 2011 van de emmermug Metriocnemus carmencitabertarum is al het een en ander onderzocht aan haar ecologie. In dit artikel worden met nieuwe waarnemingen eerdere ecologische bevindingen bevestigd of bediscussieerd en worden nieuwe facetten gepresenteerd. Vrouwtjes van een bepaalde plek en generatie zijn gemiddeld altijd groter dan mannetjes van dezelfde plek en generatie. Maar mannetjes van een bepaalde plek en generatie kunnen gemiddeld groter zijn dan vrouwtjes van een andere plek en/of generatie. Larven zijn in staat om een aantal dagen volledig door ijs ingesloten te overleven.
Een zomergeneratie kan zich waarschijnlijk binnen een maand van ei tot adult ontwikkelen. Hierdoor en door een goed verbreidingsvermogen is de emmermug een prima kolonisator. Waarschijnlijk is de emmermug op veel meer plekken te vinden dan is vastgesteld.