Advies beheer Regte heide (2013)

Sierdsema, H., Vogels, J., Bobbink, R. & van den Bremer, L.

In opdracht van het Brabants Landschap heeft Sovon in samenwerking met Stichting Bargerveen en onderzoekscentrum B-ware verekend hoe het beheer op de Regte Heide verbeterd en geoptimaliseerd kan worden.