Mirjam Schibler MSc.

Onderzoeker - Landschapsecologie

Mirjam Schibler werkt als onderzoeker in het team landschapsecologie aan het onderwerp paludicultuur: landbouw op natte veengronden. Ze onderzoekt de ecosysteemdiensten die paludicultuur levert zoals het vastleggen van CO2 en bodemdaling op veengronden tegen te gaan. Voor het project Paludi & Markt ondersteunt ze de ontwikkeling van producten en productketens van voornamelijk lisdodde in Nederland en Duitsland zodat paludicultuur op grotere schaal kan omgezet worden.