Koen Brouwer MSc.

Onderzoeker

Koen Brouwer werkt als onderzoeker bij Stichting Bargerveen. In de zoektocht naar manieren om landbouw te bedrijven met meer aandacht voor natuur en om de bodemdaling op veengronden tegen te gaan richt hij zich op het thema paludicultuur: duurzame landbouw op natte veengronden. De teelt van lisdodde is hier een voorbeeld van. Koen houdt zich bezig met het onderzoek naar de ecosysteemdiensten die paludicultuur levert, daarnaast zet hij zich ook in om producten en productketens van voornamelijk lisdodde te ontwikkelen om de toepassing van paludicultuur op grotere schaal te ondersteunen.