Julian Brouwer Bsc.

Onderzoeksassistent

Julian Brouwer is vanaf 2016 werkzaam bij Stichting Bargerveen als onderzoeksassistent. Hij is gespecialiseerd in de ecologie van de habitatrichtlijnsoort Brede geelgerande waterroofkever en de invasieve exoot Watercrassula. Daarnaast onderzoekt hij in kustduinen de effecten van begrazing op flora en fauna. Op het lab determineert Julian verschillende insectengroepen en voert chemische analyses uit, zoals het analyseren van water- en bodemmonsters.

Julian tijdens veldwerk aan de Brede geelgerande waterroofkever