Dion van Staveren MSc.

Onderzoeker - Landschapsecologie

Hoe zit het natuurlijk systeem op een bepaalde plaats in elkaar? Tot welke kansen en knelpunten leidt dit in ons ‘gemaakte’ landschap? Dit zijn de vragen die met landschapsecologisch onderzoek beantwoord kunnen worden. De puzzel leggen en de geheimen van het landschap ontrafelen is wat ik graag doe. Alleen zo kan je een landschap ├ęcht duurzaam inrichten. Graag op een schaal en manier waarbij natuurlijke processen de ruimte krijgen en natuurbeheer geen ’tuinieren’ wordt.