Heide en stuifzand

In de meest voedselarme delen van het zandlandschap, waar ontginningen voor agrarisch gebruik geen zin hadden, bevinden zich nu heiden en stuifzanden. Ze vormen het leefgebied van veel dier- en plantensoorten die in ons voedselrijke landschap niet of nauwelijks op andere plekken kunnen leven. De zandbodem is van nature arm aan stikstof en is zwak…